Tuesday, July 26, 2011

My Skin History
由出世至入大學, 我的皮膚都是班上最好的 (至少我的同學這樣告訴我).
所以天生麗質的我不認為有護理皮膚的必要性.
中二三開始, 媽媽開始教我用洗面奶洗面. 當時用的是Clean & Clear系列.
狀態好的皮膚只要稍稍清潔就很不錯了, 即使不洗也沒什麼的.
當然, 中學會出暗瘡都是正常不過的.
我只要比平常多渴幾杯水, 暗瘡就會自動乖乖消失.
真懷念中六那年暑假每日食M記的瘋狂日子.

可惜...這樣的日子已經成為歷史.
2008年4月1X日, 我100%肯定是這一天改變了我的一生..
這天, 我到深圳書城玩, 午餐晚餐都到我很喜歡的 [[味千拉麵]] 吃.
點的都是同一樣的食物, 當中包括了我最心愛的 [[炸雞軟骨]].
同行的他已經飽到不能再吃下任何東西.
眼見我最愛的雞軟骨還有大半碟沒吃完, 不想浪費的我就自告奮勇地把全部吃了..

那軟骨將牙都要咬軟的感覺我至今仍然回味.
但亦就是這個炸雞軟骨, 像下咒的朁食我幼嫩的面.

那個星期開始出現一兩粒感覺很毒的暗瘡. 我嘗試飲更多的水控制它.
但該死的愈發不受控, 我開始心寒了.
之後的日子d暗瘡就失控似的爆發, 那段日子我真係連鏡都不願照.
加上我去exchange半年, 沒有facial及屋企飯, 每日以芝士作飯啤酒作水, 情況急轉直下.
**原來奶類食物係暗瘡的好朋友, 要戒!
過了這半年百無禁忌的生活, 回到香港我對自己實行一系列戒口措施.
戒炸, 戒油, 戒奶, 戒甜, 戒酒...雖然暗瘡未能止住, 不過我足足減了10磅.
過了兩年戒口, facial, 飲涼茶之後, 情況開始好轉.
老實說, 我不知道最大幫助的是哪一項, 總之就是好轉了.

接著的日子困擾我的就是暗瘡印. 呼, 太煩了.
由於開始上班, 我每天穿上化妝品 (wear makeup), 以圖遮醜.
我用的東西卻很多. 除了基本的護膚品, 我蓋一層makeup base, 一層BB cream, 再一層粉. (邊打都邊覺得太多)
維持了大約半年的時間, 我的皮膚好像有點負荷不了.
我兩邊臉頰有時會發燙. 那個燙熱的感覺非常差, 把我雙眼都"攻"著, 影響我工作情緒.
同事介紹我看一個公司專科醫生, 聽說公司很多同事都看他的.
醫生給我開了四環素 (Tetralysal 300CAP) 及普通的敏感藥, 並揚言1個月內把我醫好.
我滿有信心地乖乖按時吃藥. 但連續3星期見醫生, 每次給我不同的藥膏 (現在回想起來, 像是試藥似的), 感覺沒有好轉, 反而好像更壞了.
後來轉看另一個醫生, 本來一文錢都不用花, 現在每次700-800元.
他同樣給我開四環素, 是不同牌子的.
吃了4個月每天2次每次1粒的劑量, 經歷瘋狂脫皮的dark age (往後再詳述), 現在已經好轉了.
雖然未能回復當年又白又滑又嫩的狀態, 不過現在總算不用穿上多層化妝品仍能自信出街.

這就是我的皮膚歷史.

jUan

No comments:

Post a Comment